OM NBF

Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for nybilforhandlere og verksteder, og vi er tilsluttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

NBF er den samlende organisasjonen for aktører både innenfor lette og tunge kjøretøy. Vi organiserer merkeforhandlere, mekaniske verksteder, skade- og lakkverksteder, bilglassverksteder, dekkverksteder og bilbergere.

NBF har hovedkontor i Oslo, og er representert over hele landet gjennom 22 lokalforeninger.

 

NBF
  • OM ORGANISASJONEN

    NBF ledes av Forbundsstyret som består av 10 tillitsvalgte. De sikrer bred representasjon for alle deler av medlemsmassen.

  • OVERSIKT LOKALFORENINGER

    NBF er representert i hele landet gjennom våre 22 lokalforeninger. De bidrar med faglig kompetanse og lokalkunnskap, og rådgir og hjelper deg i ditt nærområde.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo