Å forfalske signaturer er et alvorlig lovbrudd

NBF har erfart at av praktiske årsaker signerer noen forhandlere/selgere istedenfor tidligere eier når bilen selges. Dette er dokumentfalsk, og selvsagt ulovlig. Statens vegvesen er klar over dette og har laget rutiner for å avdekke falske signaturer.

Årsaken til forfalskningen er i de fleste tilfeller kun praktiske, for eksempel fordi man har glemt å få tidligere eier til å signere alle nødvendige dokumenter ved innlevering av bilen. Selv om intensjonen ikke er uærlig er det likevel et lovbrudd og kan være straffbart.

Forfalskning av underskrift, endring av et dokuments innhold, utstedelse av dokumenter med falsk navn og falske adresser, misbruk av skriftlig fullmakt og bruk av falsk legitimasjon er å regne som dokumentfalsk. Reglene om dokumentfalsk finnes i straffeloven §§ 361 og 362. Formålet med reglene om dokumentfalsk er både å beskytte samfunnets interesse av at dokumenter har notoritet, og privates interesse i at navn og tillit ikke blir misbrukt.

Dokumentfalsk er et alvorlig lovbrudd. Forhandlere må sørge for å ha gode rutiner som sikrer at de får nødvendige underskrifter før de for eksempel sender inn salgsmeldinger. Å, for eksempel, signere salgsmelding på vegne av tidligere eier er ulovlig.

 

 

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo                                 Informasjonskapsler