Nyhetsarkiv

 • Stig Morten Nilsen, adm dir i Norges Bilbransjeforbund. Foto: Thomas Brun / NTBscanpix

  Kanskje den største politiske seieren i hele NBFs historie

  Regjeringen ved Siv Jensen sier i dagens VG at det ikke vil komme bilavgiftsøkninger i 2019 budsjettet. I realiteten utsettes WLTP justeringen til 2020 budsjettet, og man fortsetter med NEDC 2.0 i 2019. Dette er løsningen som NBF har jobbet for og en stor seier. En av de viktigste politiske gjennomslag i hele NBFs historie.

 • Dette må du vite om ny typegodkjenning (WLTP)

  Alle biler som skal på markedet i Europa må typegodkjennes etter krav og standarder satt av EU. Alle nye typegodkjenninger etter 1. september 2017 skal skje etter en ny standard, kalt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Dette kan gi dramatiske utslag for norsk bilbransje. Les mer her.

 • Kun elektronisk salgsmelding i Autoreg

  Fra midten av april er det kun elektronisk bekreftelse av salgsmelding som blir akseptert i Autoreg.

 • Ingen overgangsordning for avgiftsberegning etter WLTP kjøresyklus i 2018

  Finansdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskriften om engangsavgift for motorvogner, og det blir ingen overgangsordning for beregning av CO2-avgift på bilene som blir typegodkjent etter WLTP kjøresyklusen og omregnet til NEDC via EUs omregningsverktøy CO2MPAS.

 • Søk brukthandelbevilling så fort som mulig

  Som NBF tidligere har informert om, må alle som selger brukte biler har brukthandelbevilling. Det har vært tvil om forhandlere måtte stenge salget i søknadsperioden. Dette har NBF nå fått avklart fra politidirektoratet, og tilbakemeldingen er at dersom det er ingen grunn til å mistenke at noe er galt, så er det ingen fare for at butikken blir stengt mens søknaden behandles. Denne vurderingen gjøres av politiet.

 • SELGER DU BRUKTE BILER MÅ DU HA BRUKTHANDELBEVILLING

  Som tidligere meldt av BilNytt.no må forhandlere av brukte biler ha en brukthandelbevilling. Dersom dette ikke er på plass risikerer forhandleren at politiet nedlegger salgsforbud av brukte biler frem til brukthandelbevillingen er på plass – det kan ta tre til seks uker. Men dersom du har såkalt skraphandelbevilling får du drive videre i søknadsperioden.

 • Å forfalske signaturer er et alvorlig lovbrudd

  NBF har erfart at av praktiske årsaker signerer noen forhandlere/selgere istedenfor tidligere eier når bilen selges. Dette er dokumentfalsk, og selvsagt ulovlig. Statens vegvesen er klar over dette og har laget rutiner for å avdekke falske signaturer.

 • 92 % av alle klager på kjøp av bruktbil kommer ikke fra NBF-medlemmer

  Forbrukerrådet har gjennomgått alle klager på bruktbilkjøp som de har fått inn. Svært gledelig er det at NBF-medlemmer står for en meget liten andel. Konklusjonen må være at det er tryggere å kjøpe fra et NBF-medlem. Bruk NBF-medlemskapet i din markedsføring.

 • Påkost etter leasingperioden kan bli dyrt for forhandler

  Leasing er en langtidsleie der kunden har bruksrett, mens forhandler har gjenkjøpsgaranti (og dermed risikoen ved innlevert bil). Dersom forhandler ikke sikrer at kunden forstår forpliktelsen de har til å vedlikeholde bilen kan det bli dyrt for forhandler.

 • Lær hvordan selge til det offentlige

  Fra 1. januar trer nye regler for offentlige innkjøp i kraft. En av de betydningsfulle endringene er at terskelverdien blir hevet fra kr 500.000,- til kr 1.100.000,- For bilforhandlere innebærer dette muligheter, men også noen nye utfordringer. NHO arrangerer informasjonsmøter landet rundt for å bygge kunnskap om hvordan selge til det offentlige.

1-10 av 16 artikler
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring