Søk

Dette mener NBF og OABF om dieselforbud

Dieselforbud er et drastisk tiltak med mange utilsiktede konsekvenser. Intensjonene til Oslo Bystyret er kanskje kortsiktige, men bystyret skal være klar over at konsekvensene er store og langsiktige, ikke bare i Oslo, men over hele landet. Det er også beregnet til å være det klart dyreste alternativet. NBF og Oslo og Akershus Bilbransjeforening har levert høringssvar på forslaget om dieselforbud i Oslo. Her kan du lese hele svaret.

Den faktiske effekten av et dieselforbud er etter våre vurderinger tvilsom. I hvert fall sett i lys av de store kostnader og praktiske problemer tiltaket påfører bransjen og bileiere.

Nye biler er bedre enn gamle. Et av de aller viktigste tiltakene for bedre byluft er hurtig utskiftning av bilparken. Arbeide for at det alltid er den mest miljøvennlige teknologien som går på veien. Å unnta Euro-6 dieselbilene vil uansett være et verktøy for å fornye bilparken, og som sterkt vil redusere de negative konsekvensene for både bransjen og deres kunder.

Tiltak som eventuelt iverksettes være teknologinøytrale. Det vil kunne gi bransjen nødvendig forutsigbarhet. Det vil også sikre at vi i 2030 ikke sitter og diskuterer hvorvidt politikerne skylder dieselbileierne en unnskyldning, på samme måte som vi nå referer til utspillene i 2007.

Som vist i prognosene over vil det i utgangspunktet fortsatt være mange fossile biler i Oslo i 2030. Nøkkelen for å nå målsetningen om en fossilfri by i 2030 er å gjøre de fossile bilene fossilfrie. Dieselbilen er i dag langt nærmere det enn bensinbilen. Den nedgangen i dieselbilsalget som dieselforbudet medfører vil redusere muligheten til å gjøre hovedstaden fossilfri i 2030.

NBF og OABF mener at dieselforbud er et unødvendig drastisk tiltak. Et tiltak som gir store negative konsekvenser, men svært liten effekt. Dersom det likevel skulle bli vedtatt er det helt avgjørende – for å begrense skadevirkningene - at den mest moderne dieselteknologien, EURO6, får unntak.

Du kan lese hele høringssvaret her.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring