Søk

Enklere prosess for kredittkunder og drosjer

Fra onsdag 24. februar 2016 ble det enklere å registrere nye og brukte kjøretøy som drosje for kredittkunder. Kjøretøyet kan registreres i skranken på en trafikkstasjon ved å vise frem løyvet.

Det er ikke lenger nødvendig å sende inn søknad til Skatteetaten for å få fastsatt og betalt engangsavgiften.

Kontantkunder med nye kjøretøy som skal registreres som drosjer må fortsatt sende inn søknad. Det samme gjelder drosjebusser.

Når det gjelder brukte kjøretøy som skal registreres som drosje av kontantkunder, er det utviklet en online betalingsløsning. Nettsiden skatteetaten.no er hovedkilden til informasjon og tjenester for engangsavgiften:http://www.skatteetaten.no/no/Person/bil-og-andre-kjoretoy/drosje/

Skatteetaten overtok ansvaret for særavgifter, inkludert motorvognavgifter, fra Tolletaten den 1. januar 2016. Dette innebærer at det nå er Skatteetaten som beregner og tar betaling for engangsavgiften.

Oppsummering:

  • Kredittkunder med kjøretøy som skal registreres som drosje, kan få registrert kjøretøyet i skranke på trafikkstasjonen ved framvisning av løyve. De trenger ikke lenger sende søknad til Skatteetaten.
  • Kontantkunder med nye kjøretøy som skal registreres som drosje, må fortsatt sende søknad til Skatteetaten.
  • Brukte kjøretøy for kontantkunder som skal registreres som drosje kan fortsatt bruke den nye betalingsløsningen på skatteetaten.no.
  • Drosjebusser vil fortsatt kreve søknad til skatteetaten.
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring