Søk

Er luften i salgslokalene fri for eksos?

Vi kan alle kjenne på stress i hverdagen, og det kan være fristende å ta en liten snarvei for å spare tid. Hva skjer når bruktbilen som står innerst i salgshallen skal ut på prøvekjøring, og selgeren kjenner tidspresset når kunden står og venter og har dårlig tid?

Arbeidstilsynet uttrykker bekymring for luftkvaliteten i norske bilforretninger, da de registrerer at det startes og kjøres biler inne i salgshallene uten at eksosfilter eller eksosavsug er montert. NBF ønsker derfor å sette fokus på denne viktige problematikken, og minne om de hjelpemidlene som finnes for å sikre at våre kolleger i bransjen har en trygg arbeidsplass med god luftkvalitet.

I brev til NBF skriver Arbeidstilsynet:
«Arbeidstilsynet vurderer oppstart av biler i salgslokaler som bekymringsfullt, da slike lokaler ikke er planlagt for oppstart og kjøring av biler. Vi har mottatt meldinger om arbeidsrelatert sykdom der meldende lege oppgir at årsaken til helseplagene kan være eksos fra dieselmotorer. Helseplager som skyldes eksponering fra dieseleksos er godt dokumentert og studier viser at eksponering for dieseleksos kan forårsake irritasjon og betennelsesreaksjoner i luftveiene, og på sikt øke risiko for KOLS. Dieseleksos er også av eksperter erklært som kreftfremkallende, noe som også er fremhevet av verdens helseorganisasjon WHO. Forebyggende tiltak er derfor viktig.»

NBF har jevnlig informert medlemsbedriftene om viktigheten av gode rutiner og hjelpemidler for å redusere eksoseksponeringen i salgslokaler. I vår dialog med Arbeidstilsynet har vi påtatt oss å sørge for fortsatt god informasjon til bransjen, og å bevisstgjøre våre medlemmer om rutiner og hjelpemidler for å unngå eksoseksponering for kunder og ansatte i salgslokalene.

Det lettest tilgjengelige hjelpemidlet dersom motor må startes i salgslokalene er de velkjente filterpottene. Vi er klar over at dagens biler kan ha utforming av eksosrørene som gjør at de runde filterpottene ikke passer, og NBF henstiller leverandørene av filterpottene om å utvikle filterpotter som også passer på alle dagens bilmodeller med ulik form på eksosrørene.

Et annet alternativ er bruk av manuell bilflytter (Stringo), som gjør at man unngår å starte motoren på bilene som skal flyttes. Denne løsningen minimerer behovet for å starte bilene innendørs, men har noen ulemper i forhold til risiko for skader på gulvfliser og er noe mer tidkrevende i bruk. 

Godt arbeidsmiljø og god luftkvalitet er en selvfølge for mange, og vi vet at mange av våre medlemmer allerede har rutiner og hjelpemidler på plass, men henstiller likevel alle om å opprettholde, kontrollere og videreutvikle gode rutiner på dette viktige området.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring