Søk

Europeisk bruktbilkonferanse: Har vi noe å lære?

European Networking Group arrangerer ulike konferanser rettet mot den europeiske bilbransjen. Vehicle Remarketing ble arrangert for 8. gang med aktuelle temaer knyttet til bruktbil i det europeiske markedet.

Konferansen ga et innblikk i hvordan bransjen i Europa ser på mange av de samme utfordringene og problemstillingene vi jobber med i Norge, og det var aktuelle og interessante temaer for oss i norsk bilbransje, sett med europeisk perspektiv.

Representanter fra NBF og Faggruppe Bilsalg deltok under årets konferanse, og vi har forsøkt å oppsummere de viktigste og mest interessante foredragene sett med norske øyne.

En av foredragsholderne var Maximilian Vollenbroich fra Carspring i London, som er et av selskapene som jobber med nye nettbaserte salgsprosesser. Fra norsk ståsted har vi en lengre periode forsøkt å følge med på utviklingen i flere av disse nye konseptene som er etablert i USA og til dels i Europa, og med Carspring sin presentasjon fikk vi et nærmere innblikk i deres tanker og forretningsmodell.

Hovedtemaet i Carspring sin presentasjon var «hvordan fjerne mellomleddene; direkte nettsalg til kunde». Det interessante under presentasjonen var at det ble mer og mer klart for oss at dette konseptet er svært lite revolusjonerende, og at de gjør nær sagt det samme som enhver norsk bilforhandler gjør i sine salgsprosesser i dag.

Hovedforskjellene er at de ikke har butikk med showroom, kun nettbutikk, og at de reiser ut til kunden og takserer kundens bil ved innbytte. Hovedinntektskildene er provisjoner på finansiering og inntekter fra ettermarkedstjenester, men volum og antall solgte biler er foreløpig langt under budsjett for å drive sunn forretning.

Utviklingen av konseptet har kostet 2 millioner Euro, og Carspring har hittil ikke gått med overskudd.

Interessant å få innblikk og fakta om en av de nye online bruktbilportalene, og vi registrerer at det ikke er raske snarveier til økonomisk gevinst i disse konseptene.

Andre interessante temaer for oss i Norge er utviklingen i salg av elbiler og hybridbiler, sett opp mot utviklingen i salget av diesel- og bensinbiler, og hvilken påvirkning bransjen mener dette har for restverdier og bruktbilpriser i de ulike markedene.

Det var flere foredragsholdere som hadde disse temaene på agendaen; AIC Automotive, DAT Group og Tesla Motors var alle innom dette i sine foredrag.

AIC Automotive viste at salget av nye dieselbiler i Europa har hatt fallende kurve siden 2011 for alle merker, og at denne utviklingen fortsetter, spesielt i småbilsegmentet. De forventer en nedgang i restverdier på dieselbiler på opp til 5%.

DAT Group viste at salgsvolumene på de ulike elbilmodellene i Europa ikke nødvendigvis har en sammenheng med pris og prisutvikling, men dette blir vanskelig å sammenligne direkte med Norge siden ingen av de Europeiske landene har de samme incentivene knyttet til elbil som vi har i Norge.

Tesla Motors hadde en svært offensiv holdning i sin presentasjon, og hevdet å ligge først i utviklingen av elbil, produktutvikling og online salg, og sammenlignet sin forretningsfilosofi med Apple. De trakk frem sin måte å tenke på i forhold til softwareoppdatering av eksisterende modeller som en revolusjon i bilindustrien, og at kundens biler til enhver tid nærmest blir oppgradert til «nyeste modell» uten kostnad for kunden. I forhold til fremtidig restverdi på de brukte bilene hadde de samme offensive holdning og mente at en Tesla ville ha svært lavt prisfall fra ny til brukt.

Tamas Kovacs fra Opel / Vauxhall Europe snakket om Connected Car, og utviklingen og mulighetene som dette gir av kundefordeler og kommunikasjon mellom bil, bileier, serviceverksted og produsent.

Det reiser også noen spørsmål om hvem som «eier» flatene i Connected Car – vil det åpnes opp for app’er og tredjepartsleverandører?

Man var også inne på temaet autonome funksjoner som selvparkering og selvkjørende biler, hvor Tesla Motors fortalte at de planlegger å ha helt selvkjørende biler klare for salg innen 2 år.

Google Car og deres selvkjørende biler ble også nevnt, og Keith Whann fra Whann Technology Group hevdet at Google egentlig ikke ønsker å produsere biler, men at målsettingen med deres bilkonsept er å skape et behov for Googles teknologi og kunnskap som senere kan selges til hele bilindustrien.

ENG Vehicle Remarketing 2016 satte fokus på flere spennende temaer for norsk bilbransje, men viste samtidig at vi på mange områder er langt fremme i Norge sammenlignet med de store europeiske markedene, både i utnyttelse av ny teknologi, salgsprosesser og forretningsdrift.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo