Søk

Påkost etter leasingperioden kan bli dyrt for forhandler

Leasing er en langtidsleie der kunden har bruksrett, mens forhandler har gjenkjøpsgaranti (og dermed risikoen ved innlevert bil). Dersom forhandler ikke sikrer at kunden forstår forpliktelsen de har til å vedlikeholde bilen kan det bli dyrt for forhandler.

På Servicemarked16/Nyttekjøretøykonferansen tok Kjell Rese fra Bertel O. Steen Detalj og medlem i NBFs faggruppe Bilsalg opp problemstillingen. Utfordringen er leasingbiler som blir levert tilbake etter leasingperioden der manglende vedlikeholde har redusert bilens verdi. Da er det viktig at forhandleren ikke sitter igjen med regningen.

Måten å håndtere dette på er å skape skape forståelse for vedlikeholdesforpliktelsen av bilen i leieperioden gjennom avtaledokumentene. NBF og Finfo har utarbeidet en Service- og vedlikeholdsforpliktelse som skal sikre dette – les mer her. Forhandlere må likevel være obs.

Leverandør må kreve av det/de leasingselskap de har avtale med:

  • "Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold" må tas inn og gjøres til en del av leasingkontrakten som brukes i forholdet mellom leverandør og leasingselskap.
  • Leasingselskapet skal sørge for innkjøp og distribusjon av "Felles Bransjenorm for unormal slitasje" til leverandør slik at heftet kan leveres til leietaker senest ved leieforholdets start/ved inngåelse av leiekontrakt.
  • Leasingselskap må gjøre endringer og tilpasninger i sin leasingkontrakt i tråd med de justeringer som er foretatt i Finfo’s mønsteravtale.

Leverandør bør kreve av det/de leasingselskap de har avtale med: (Tas eventuelt inn i samarbeidsavtalen.)

  • At leasingselskap er villig til å motta informasjon fra leverandør om leietakers (eventuelle) mislighold av "Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold".
  • At leasingselskap ved slik informasjon aksjonerer i forhold til leietaker ved oppfølging av leietaker/varsel om oppsigelse av leieavtalen med samtidig kopi/underretning til leverandør.
  • At leasingselskap umiddelbart skal varsle leverandør dersom det inntreffer forhold som leasingselskap blir kjent med og som kan/vil medføre oppsigelse/avslutning av leieforholdet, herunder ikke minst konkurssituasjoner, slik at leasingselskap og leverandør snarest kan bli enige om løsninger som er tjenlige for begge parter – gjensidig lojalitet i kontraktsforhold.

 

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring