Søk

PERSONVERN VED KJØP AV BIL

Moderne biler lagrer og behandler store mengder opplysninger. Noen av dem er personopplysninger. Det er svært viktig at bilkjøpere er kjent med, og godtar en slik innsamling. NBF har laget et eget standardskjema som både forhandler og bilkjøper går igjennom og underskriver på.

Bilprodusentene ønsker å bruke de lagrede opplysningene for å kunne lage enda bedre og sikrere biler, mens verkstedene ønsker å bruke dem for å kunne reparere bilen på en sikker og effektiv måte. For å hjelpe bilkjøperne til å få bedre informasjon om og oversikt over hvilke opplysninger deres bil vil samle inn, har Norges Bilbransjeforbund nå utformet et eget standardskjema som både forhandleren og bilkjøperen går gjennom og underskriver på. Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med Datatilsynet, og fungerer som en bransjenorm. Du kan laste ned skjemaet her.

Viktig med informasjon

- Dagens biler samler inn og behandler masse informasjon. Dataene brukes til å lage enda bedre biler og gjør reparasjoner enklere. Men det er viktig at bileiere er kjent med datainnsamlingen og kan ta et klart standpunkt til denne innsamlingen. Betryggende ivaretakelse av kundenes personvern er viktig for våre medlemsbedrifter, sier Anna Elisabeth Nordbø, advokat i Norges Bilbransjeforbund.

På skjemaet kommer det frem hvilke data som samles inn fra bilen og hvordan disse behandles. Ved kjøp av bil skal skjemaet gjennomgås og signeres av kunden.

Bør legges ved alle salgskontrakter

- Vi har hatt et meget godt samarbeid med Datatilsynet under utviklingen av denne bransjenormen, som bør signeres og legges ved enhver salgskontrakt. På denne måten gis bileieren informasjon i og kunnskap om hva bilen samler inn av opplysninger – ikke minst personopplysninger, sier Nordbø.

 Du kan laste ned skjemaet her.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring