Søk

Aktuelle veiledninger og sjekklister knyttet til avfallshåndtering

Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø.

 


NBFs medlemmer får gode rabatter hos Norsk Gjenvinning 

Ta ansvar for farlig avfall

Liste over farlig avfall i bilbransjen

Oversikt over de som samler inn og behandler farlig avfall

Etter 1. mai 2016 skal alle deklarere farlig avfall digitalt.      
 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring