Søk

Endring i forskrift om PKK

Vegdirektoratet har endret forskrift om PKK med ikrafttredelse fra 1. oktober 2016. Endringene gjelder kontrollintervall for bevaringsverdige kjøretøy og for personbiler, inklusiv bobiler, fra 3500 kg til og med 7500 kg.

Du kan lese mer om selve endringen i forskriften samt informasjon om hva dette innebærer for disse kjøretøyene.

Endring av EU-kontrollintervall for bobiler og personbiler

Vegdirektoratet har endret kontrollintervallet for personbiler og bobiler – såkalte M1-kjøretøy – slik at alle disse som har en tillatt totalvekt på 7500 kg eller mindre, nå skal ha EU-kontroll først når de er 4 år gamle og deretter hvert 2. år. Endringen trer i kraft fra 1. oktober 2016.

Les hele informasjonen her.

Bevaringsverdige kjøretøy og EU-kontroll

Vegdirektoratet har gjort forskriftsendringer slik at bevaringsverdige kjøretøy med bruksbegrensninger som er 30 år eller eldre får lengre kontrollintervall mellom EU-kontrollene. De skal ha EU-kontroll når de er 35, 40, 45 og 50 år og deretter er de fritatt for kontroll. Endringene trer i kraft fra 1. oktober 2016.

Les hele informasjonen her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo