Søk

Er det lov å prøvekjøre utenlandske kjøretøy?

Lov eller ikke? Prøvekjøring av utenlandske kjøretøy ved verkstedbesøk. Ofte repareres utenlandske biler og tunge kjøretøy på norske verksteder. Det er da svært vanlig at verksted må prøvekjøre bilen både før og etter reparasjon. Spørsmålet er om det er offentlige restriksjoner på dette. Vi har fått svar fra myndighetene.

Fører av bilen ved prøvekjøring er oftes mekaniker/tekniker. Spørsmålet som da dukker opp er om det kan være noen utfordringer med dette da det er restriksjoner knyttet til kjøring av utenlandsk bil i Norge. Det er jo ikke alltid slik at den som er eier av/disponerer bilen er til stede mens bilen er på verksted og kan bli med på prøvekjøringen.

Skatteetaten viser til at slik prøvekjøring er tillatt under visse forutsetninger.

Utgangspunktet er at kjøretøy som skal benyttes i Norge må registreres i det sentrale motorvognregisteret, og avgifter må betales. Det er flere unntak fra dette, blant annet når utenlandsregistrerte kjøretøy innføres og brukes av personer som anses å ha fast oppholdssted utenfor Norge eller midlertidig opphold i Norge.

I noen tilfeller kan også personer som anses å ha fast oppholdssted i Norge bruke utenlandsregistrerte kjøretøy. Dette er nærmere regulert i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (midlertidigforskriften).

Personer med fast oppholdssted i Norge som er ansatt i norsk virksomhet kan avgiftsfritt føre utenlandsregistrerte kjøretøy på vegne av den som er berettiget til å bruke kjøretøyet, forutsatt at kjøringen skjer som ledd i firmaets virksomhet, jf. midlertidigforskriften § 5 bokstav b.

Bestemmelsen gir fritak for avgiftsplikt dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • Personen som kjører må være "ansatt i norsk virksomhet". Det vil si at det må foreligge et reelt arbeidsforhold mellom vedkommende og virksomheten (her verkstedet), og at virksomheten må være registrert i Norge.
  • Kjøringen må skje som "ledd i firmaets virksomhet". Det vil si at kjøringen må skje i sammenheng med det norske firmaets (verkstedets) drift, og det må være enkeltstående oppdrag av kort varighet.
  • Kjøringen må være på "vegne av den som er berettiget til å bruke" kjøretøyet. Det vil si at det må være i kundens interesse at verkstedspersonellet prøvekjører kjøretøyet. Det er et krav at oppdraget er reelt og ikke har karakter av et proforma-arrangement.

Dersom ovennevnte vilkår er oppfylt, kan verkstedspersonell avgiftsfritt prøvekjøre utenlandsregistrert kjøretøy i forbindelse med verkstedsbesøk.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring