Søk

Ettermontert DAB+-antenne og frontruteskift

Medlemmer av NBFs faggruppe skade/lakk har satt fokus på en ny problemstilling og reist spørsmål om hvem som har ansvaret for å erstatte ettermonterte DAB+-antenner som blir ødelagt i forbindelse med frontruteskift. NBF har tatt spørsmålet opp med Finans Norge og for kort tid siden kom svaret.

Siden vi i Norge går bort ifra radiosendinger i FM-format og i løpet av 2017 går over til DAB+-sendinger, har det dukket opp en rekke ulike løsninger for hvordan bilradioen kan konverteres fra FM-radio til DAB+-radio.

Flere av disse uoriginale løsningene innebærer at antennen som skal ta imot de digitale radiosignalene er en folieantenne som klistres fast på innsiden av frontruten eller på innsiden frontrutestolpen (A-stolpen).

Når det skiftes frontrute på biler som har den nevnte antenneløsningen er det stor fare for at den ettermonterte DAB+-antennen blir skadet og ikke lenger er i stand til å motta digitale radiosignaler. Antennen skades ofte direkte i forbindelse med utskjæring av frontruten, eller den skades i forbindelse med demontering.

Løs antenne tilbys ofte ikke og montering av ny antenne innebærer ofte en større jobb. Erstatning av DAB+-antenne representerer derfor en betydelig kostnad.

Etter at saken først ble påpekt av medlemmer i NBFs faggruppe skade/lakk tok NBF saken opp med Finans Norge og ba forsikringsbransjen vurdere problemstillingen.

I slutten av mars ble saken behandlet og fagstyret i Finans Norge konkluderte med at ettermonterte DAB+-antenner representerer et midlertidig problem siden alle nye personbiler leveres med original DAB+-radio. Finans Norge er derfor av den oppfatning at ettermonterte DAB+-antenner som må erstattes i forbindelse med frontruteskift dekkes av glassforsikringen. I praksis sier fagstyret at verkstedene i slike tilfeller må ta bilder av den ødelagte antennen og vedlegge disse sammen med faktura for ny antenne.

NBF kommenterer at man er meget godt fornøyd med den beslutningen som Finans Norge sitt fagstyre har tatt i saken. Denne beslutningen betyr at man nå er enig om en praksis som gjør at disse sakene blir vesentlig enklere å håndtere for verkstedene.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring