Søk

Forlenget tjenestetid for mekanikere

I denne rapporten behandles spesielt det forholdet at mange bilfagarbeidere forlater yrket relativt kort tid etter avlagt fagprøve – trolig gjennomsnittlig etter ca. 10 år.

Undersøkelsene rapporten bygger på avdekker en bred skala av misnøye- og mistrivselsårsaker innen mekanikergruppen, samtidig som det fremkommer at
alternative yrker/fag/ jobber av mange i gruppen anses fristende. Heftet inneholder også et spørreskjema som den enkelte bedrift kan anvendes av verkstedene til å få frem egne medarbeideres synspunkter.

Heftet kan lastets ned her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring