Søk

Håndtering av pyrotekniske komponenter

En veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Her finnes forskriftsteksten sammen med veiledning til hvordan forskriften kan tolkes. Forskriften omhandler håndtering, oppbevaring og destruksjon av pyrotekniske komponenter i bl.a. airbagger og beltestrammere. Veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.) i samråd med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Veiledningen inneholder også søknadsskjema for tillatelse til tilintetgjøring av pyrotekniske komponenter.

Veiledningen kan lastes ned her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring