Søk

Kjemisk helsefare i bilskadeverksteder, fullversjon

I denne veiledningen blir de kjemiske eksponeringer under abeid i bilskadeverksteder blir presentert under de ulike arbeidsprosesser. Fullversjon er beregnet på fagpersonel som bedriftshelsetjenester og tilsynsmyndigheter.

Kjemiske forurensinger i bilskadevrksteder består av mange ulike former for støv, røyk, gass og damp, men for det meste i lave konsentrasjoner. Det er likevel viktig å arbeide for ennå lavere konsentrasjoner da noen av disse stoffene er svært giftige og kan gi alvorlige forgiftninger ved uhell. Det er også slik at mange stoffer kan gi uønskede og ofte ukjente effekter om de virker sammen.

Denne veiledningen bygger på kartlegging og målinger i verksteder, og gir tips og råd om riktig arbeidspraksis for å unngå helseskader på grunn av kjemikalier. Det er også utarbeidet en kortversjon til bruk i det enkelte verksted.

Veilederen kan du laste ned her

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring