Søk

Kondemnasjonsprosessen er ute av kontroll

I kjølvannet av saken mot Olsen Bil AS melder Statens Vegvesen at de vil kartlegge kjøretøy solgt av Olsen Bil AS og som tidligere har vært skadet. Senere vil disse bilene bli kalt inn til teknisk kontroll. Saken understreker nok en gang at man har manglet kontroll på kondemnasjonsprosessen. Dette har NBF advart mot i snart ti år, og vi har krevd å få på plass et sentralt skaderegister.

- Saken mot Olsen Bil AS er et grelt eksempel på nettopp det vi har advart mot i årevis. Bedriften har enkelt fått tak i hundrevis, kanskje tusenvis, av vrak og skadede biler som man nå frykter ikke er reparert på en tilfredsstillende måte og kan være farlige. Nå må forsikringsselskapene umiddelbart være samarbeidsvillige og sammen med Statens Vegvesen få på plass et åpent register for kondemnerte og storskader, et sentralt skaderegister, slik at vi unngår dette i fremtiden. Vi er glade for at Forbrukerrådet nå også krever et sentralt skaderegister, sier Tor Simonsen, fagsjef skade og lakk i NBF. – Registeret må være åpent slik at forbrukerne selv kan sjekke om bilen de eier eller har tenkt til å kjøpe har vært kondemnert eller skadet tidligere, legger Simonsen til.

Statens Vegvesen samarbeider nå med forsikringsselskapene for å kartlegge hvilke biler som er aktuelle. Dette hadde vært enkelt dersom et sentralt skaderegister hadde vært etablert. NBF har i snart ti år krev å få på plass et slikt register, nettopp fordi vi frykter situasjoner som dette.

- Kondemnasjonsprosessen har vært ute av kontroll. Vrak har blitt solgt til høystbydende uten at forsikringsselskapene har stilt strenge nok krav til kompetanse hos kjøperne. Det har heller ikke vært gjennomført nok etterkontroller av forsikringsselskapene. Både manglende krav til kompetanse og etterkontroller er Olsen Bil AS saken et eksempel på. NBF forventer at alle parter lærer av dette, sier Simonsen.

NBF har gjennom flere år vært primus motor for prosjektet "sikre bilskadereparasjoner". Sammen med forsikringsselskapene, Statens Vegvesen og BIL har NBF arbeidet for å få på plass gode retningslinjer for hvordan reparere biler gjennom prosjektet. Ethvert verksted må være hundre prosent sikre på at reparasjoner de gjennomfører er gjort etter fabrikkens manualer og med god faglig standard. Biler skal være like sikre som før skaden oppstod når de ruller ut av verkstedet.

- Arbeidet med sikre bilskadereparasjoner skal sikre at bilenes originale sikkerhet ivaretas i forbindelse med reparasjoner. Bilprodusentene har utarbeidet teknisk informasjon og reparasjonsmanualer og det er viktig at bilverkstedene følger kravene om å etterleve produsentens anvisninger og at bileier er bevisst på å benytte bilverksteder som tilfredsstiller dette, sier Simonsen.

NBF oppfordrer alle verksteder til å melde inn til Statens vegvesen dersom de kommer over biler de mistenker at ikke har vært reparert på en ordentlig måte tidligere.

Du kan lese mer om hva Statens Vegvesen sier om saken her: http://www.vegvesen.no/hovedside/nyheter/mistanke-om-svindel-med-brukte-biler

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring