Søk

Krav om automatisk nødbremsesystem og kjørefeltvarsel

Vegdirektoratet forlenger overgangsbestemmelsen for kravet om automatisk nødbremsesystem og kjørefeltvarsler for chassis/bil.

Det meldes at det ved godkjenning og registrering gis unntak etter følgende retningslinjer:

  • Chassis/kjøretøy må være bestilt/produsert senest 31. oktober 2016, og må være registrert senest 31. oktober 2017.
  • Ved godkjenning kan direktivkravene legges til grunn for "gammelt krav" i henhold til vedlagte liste.
  • Det er ikke krav om AEBS/LDW dersom vilkårene over er oppfylt.
  • Unntaket gjelder både hele kjøretøy under ett, og enkeltkrav.
  • Unntaket kan benyttes på alle kjøretøy, M, N og O. Dog gjelder de alminnelige føringer for restkjøretøy.

Merk dato for bestilling/produksjon og siste registreringsdato (EOR).

Les hele infoskrivet fra Statens Vegvesen her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo