Søk

Kurstilbudet fra CAB er positivt for den norske skade/lakkbransjen

CAB er det svenske firmaet som har utviklet dagens kalkulasjonssystem DBS, og som er ansvarlig for tidsformlene som ligger til grunn for systemet, samt for vedlikeholdet av det tilhørende tidsverket.

CAB har derfor utvilsomt mest kunnskap om DBS og NBF har i flere år tatt til orde for at CAB må tilby kurs og opplæring i Norge. Det er derfor svært positivt at et slikt kurstilbud nå er etablert.

Det er innlysende at riktige skadetakster er svært viktig for skade- og lakkverkstedene. Kunnskapen om skadetaksering kan nærmest aldri bli god nok og generelt har nok bransjen i Norge et potensiale i forhold til å heve kunnskapen innfor dette området. Tilbud om kurs og opplæring som gir inngående kunnskap om skadetaksering er således noe vi har behov for.

CAB tilbyr nå et omfattende 3-dagers kurs i skadekalkulasjon. Kurset er både teoretisk og praktisk rettet og i tillegg til å gi grundig innføring i skadetaksering gir også kurset innføring i tidsformlene som takseringssystemet bygger på. Kombinasjonen av kunnskap om både tidsformlene og bruken av skadetakseringssystemet er helt avgjørende for den helhetlige forståelsen av DBS-systemet og helt grunnleggende for å taksere riktig over tid.

Kurset er ikke beregnet på nye brukere av DBS, men på de som har jobbet ett år eller mer med systemet.

Kurset inngår i CAB sitt eget sertifiseringsprogram. Dette betyr at kurset inkluderer en avsluttende eksamen og bestått eksamen innebærer at deltakeren blir sertifiseringsregistrert i CAB sitt program.

Sertifiseringen har ingen praktisk betydning for tilgangen til DBS, så deltakere som er uheldige og stryker på eksamen opprettholder tilgangen til DBS og kan fortsatt taksere på samme måte som tidligere. Deltakere som ikke består eksamen vil få tilbud om å avlegge ny prøve.

NBF mener at sertifisering og en avsluttende eksamen også stiller krav til kursleverandøren, noe som indirekte betyr at kurset har et kvalitetsstempel.

NBF kjenner godt til kurstilbudet og at dette har blitt svært godt mottatt av den svenske skade/lakkbransjen.

I tillegg mener vi det er unikt at CAB, som utvikler at systemet, nå endelig tilbyr kurs og opplæring i Norge.

Summen av dette gjør at NBF anbefaler CAB sitt kurs i skadekalkulasjon.

Mer informasjon om kursinnhold, kurspriser, kurssted og påmelding finner du her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring