Søk

Nødnummer 110 er øremerket til eCall

I øvrige deler av Europa vil nødnummer 112 i stor grad bli benyttet til eCall. I Norge har regjerningen besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral for det felles europeiske nødmeldingssystemet eCall.

Ved en kollisjon eller utforkjøring vil en bil utstyrt med eCall automatisk ringe opp nærmeste nødsentral, uavhengig av om fører og passasjerer er i stand til å snakke.

I tillegg til den automatiske taleforbindelsen som opprettes mellom kjøretøyet og nødsentralen, overfører bilen også automatisk et datasett med opplysninger om ulykken. Disse dataene inkluderer eksempelvis tidspunkt, lokalisering, kjøreretning og beskrivelse av kjøretøyet.

ECall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet eller av personer som bevitner ulykken.

På europeisk nivå er det forventet at eCall vil bidra til omfattende reduksjon i antall trafikkdrepte og hardt skadde. Det forventes også at responstiden reduseres betydelig i både tettbebygde områder og i landlige områder.

Allerede for et par år siden bestemte Europaparlamentet at eCall skulle bli en europeisk standard og at bilene måtte utstyres med nødvendig teknologi. I praksis betyr dette at alle europeiske biler skal være utstyrt med eCall-teknologi fra april 2018.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring