Søk

Ny veiledning om innkjøp av lakkeringsanlegg

Lakkeringskabiner, forarbeidsoner og lakkblanderom er store investeringer. For å gjøre det lettere å ta de riktige beslutninger har NBF utarbeidet en veiledning om innkjøp av lakkeringsanlegg.

I løpet av de siste årene har bransjen foretatt store investeringer i lakkeringsanlegg. Noen har bygget helt nye anlegg. Andre har oppgradert eksisterende anlegg for å tilfredsstille dagens krav. Et velfungerende lakkeringsanlegg er viktig. Det skal sikre at det produseres førsteklasses lakkeringsresultater og muliggjøre rasjonell og lønnsom drift. Objektene må «flyte» hurtigst mulig gjennom verkstedet. Prosess- og tørketider må kuttes ned til et minimum. Samtidig må anlegget sikre et best mulig arbeidsmiljø for de ansatte. Sist men ikke minst – når man skal anskaffe et lakkeringsanlegg er det viktig, så langt det er mulig, å kjenne totalkostnadene. Den totale summen man må ut med før man kan «trykke på knappen» og starte produksjonen.

 

Lite kunnskap

Erfaringer har vist at mange har for lite kunnskap når de skal investere i et lakkeringsanlegg. Dels mangler de kunnskap om de alternative tekniske løsninger, dels skaffer de seg for lite kunnskap om hva som virkelig inngår i den leveransen de skal skrive kontrakt på. Det er mange myter ute og går i bransjen. Ofte er disse basert på enkelttilfeller som raskt får generell gyldighet. Misforståelser på grunn av manglende kunnskap er også utbredt.

 

Riktige valg

Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er det riktige valg. Alle verksteder er forskjellige. Du har sikkert en ide om hvor mange objekter du ønsker å få gjennom pr. dag. Det kan være ditt utgangspunkt. Målet må være at du med dette som basis får et anlegg som gjør det mulig å arbeide rasjonelt og lønnsomt. Innen de økonomiske rammer du har satt opp. Du bør også ha en mulig fremtidig utvikling i bakhodet.

Det er med andre ord mye man må ta hensyn til når man velger å investere i lakkeringsanlegg, og følgelig også en fare for å overse viktige forhold. For å lette investeringsprosessen noe har altså NBF utarbeidet en veiledning om innkjøp av lakkeringsanlegg.

Du kan laste ned komplett veiledning med sjekklister her

Veiledningen og de enkelte sjekklister finner du også i høyremargen.

Kontaktperson: Tor-Sigurd Simonsen
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring