Søk

Overgang til nye kontrollintervaller

Statens Vegvesen informerer om nye kontrollintervaller fra 1. oktober 2016, for bevaringsverdige kjøretøy og for M1-kjøretøy med tillatt totalvekt mellom 3501 og 7500 kg.

Les hele informasjonen fra Statens Vegvesen her.

Se mer på Statens Vegvesens hjemmeside her.

 

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo