Søk

Pålagt bruk av prisopplysningsmal for verkstedtjenester

NBF og Forbrukerombudet samarbeidet i september 2016 om å utarbeide en prisopplysningsmal. Malen ble utarbeidet for at verkstedene på sine hjemmesider skulle kunne informere forbrukere om prisene på sine tjenester, slik Forskrift om prisopplysninger krever.

Fortsatt er det mange verksteder som ikke benytter prisopplysningsmalen eller på annen måte synliggjør priser på sine tjenester. Dersom verkstedene ikke overholder kravene til prisinformasjon frykter NBF at det vil medføre økt tilsyn, med påfølgende bruk av tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. NBF relanserer artikkelen fra september 2016 og den nevnte prisopplysningsmalen, og oppfordrer verkstedene til å innrette seg slik at prisinformasjonspliktene overholdes.

Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester stiller krav om at bilverkstedene skal informere forbrukere om prisene på sine tjenester slik at forbrukerne kan foreta valg basert på en reell priskonkurranse. Forskrift om prisopplysninger finner du ved å trykke her. Forskriftens kapittel 3 inneholder de bestemmelsene som er særlig relevante for verkstedene.

Prisopplysningene skal være synlige der hvor tjenesten normalt bestilles og på verkstedenes hjemmesider, for de som har slike.

Norges Bilbransjeforbund har blitt enige med Forbrukerombudet om en mal for hvordan verkstedene kan gi prisinformasjon. Malen kan lastes ned her.

Malen fylles ut av det enkelte verksted og priseksemplene som presenteres bør tilhøre tjenester som utføres på de mest relevante bilmodellene. Det anbefales at verkstedet synliggjør prisopplysninger for minst ti ulike bilmodeller. Dersom verkstedet tilbyr flere produkter til fast pris, kan det med fordel tilføyes prisinformasjon om disse også.

Siden timeforbruket ikke alltid kan forhåndsberegnes må verkstedet som en del av prisopplysningene oppgi sin veiledende timepris. På forespørsel må verkstedet også kunne gi en fast pris på tjenesten. Verksteder som i tillegg er godkjente kontrollorganer, og som tilbyr periodisk kjøretøykontroll, må opplyse om prisen på denne tjenesten.

Dersom et verksted ikke overholder kravene til prisinformasjon, kan det medføre at verkstedet må betale tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Bedriftene oppfordres derfor til snarest å innrette seg slik at prisinformasjonspliktene overholdes.

Last ned malen her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring