Søk

Reviderte erklæringer i forbindelse med sikre bilskadereparasjoner

For å dokumentere korrekt utførte bilskadereparasjoner har det lenge blitt benyttet en standardisert egenerklæring. I tillegg finnes det en tilsvarende egenerklæring for å dokumentere reparasjoner, utskiftinger og kalibrering som innbefatter førerassistentsystemer og/eller sikkerhetssystemer.

Regelmessig blir disse egenerklæringene revidert av arbeidsgruppen tilhørende sikre bilskadereparasjoner og en slik revisjon ble sluttført i november 2016. Det betyr at tidligere versjoner av de to egenerklæringene ikke lenger er gjeldene.

Selv om arbeidet med sikre bilskadereparasjoner er et langsiktig arbeid er det allikevel et arbeid som preges av progresjon og beslutninger som representerer endringer. I tillegg fortsetter den teknologiske utviklingen, nærmest på alle områder. På toppen av dette igjen skjer det både markedsendringer og organisatoriske endringer som påvirker arbeidet med sikre bilskadereparasjoner.

Stadige endringer gjør det nødvendig å regelmessig revidere egenerklæringene og sikre at disse er relevante.

Siste revisjon ble avsluttet i november 2016 og det ble i den forbindelse gjort endringer i både standardisert egenerklæring og i egenerklæring for førerassistentsystemer. Det er derfor viktig at bransjen nå benytter disse siste versjonene.

www.sikrebilreparasjoner.no ligger til enhver tid siste oppdaterte versjonen av egenerklæringene. For å være sikker på at man har siste versjon av egenerklæringen kan man kontrollere underteksten i bunn av erklæringene og forsikre seg om at det her står sist revidert november 2016.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring