Søk

Sikre bilskadereparasjoner har fått egen hjemmeside

Siden 2009 har arbeidsgruppen tilhørende sikre bilskadereparasjoner utarbeidet en rekke formularer, informasjon og brosjyrer.

Nå er alt dette samlet på en side og dermed lett tilgjengelig for alle som på en eller annen måte er involvert i bilskadereparasjoner. Gå inn på http://www.sikrebilreparasjoner.no/.

Arbeidet med sikre bilskadereparasjoner er et kontinuerlig arbeid, og etter hvert som arbeidsgruppen utarbeider nye tiltak eller ny informasjon, vil dette bli å finne her.

Hjemmesiden er således et viktig bidrag i arbeidet med sikre bilskadereparasjoner og den vil gjøre det enkelt for de ulike aktørene å finne relevant informasjon og nedlastinger.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring