Søk

UV-tørking i billakkeringsverksteder

Veiledningen er utarbeidet for å gi billakkerere, verkstedledere og verkstedeiere informasjon om prinsippene bak UV-tørking, hvilke farer slik tørking medfører og hvorledes en skal innrette arbeidet slik at farer unngås.

All bruk av lakkprodukter kan medføre fare. Ved UV-tørking reduseres noen av de tradisjonelle faremomenter. Løsemiddelbruken reduseres for eksempel dramatisk. Andre og nye faremomenter kommer imidlertid til til.

Hensikten med denne veiledningen er å sikre et best mulig arbeidsmiljø slik at farer unngås. Veiledningen er utarbeidet for å gi billakkerere, verkstedledere og verkstedeiere informasjon om prinsippene bak UV-tørking, hvilke farer slik tørking medfører og hvorledes en skal innrette arbeidet slik at farer unngås.


Veiledningen gir videre en oversikt over de lover og forskrifter som gjelder ved UV-tørking av billakkprodukter. Den er forelagt Statens Strålevern for gjennomsyn og korrigert i henhold til deres kommentarer.

Veiledningen er utarbeidet i 2006 av Alpha Consult AS i samarbeid med Statens Strålevern på oppdrag fra billakkleverandørene i Norge. veiledningen kan lastes ned her.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring