Søk

Veiledning om lakkabin

Veiledning om lakkeringskabiner for person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidssoner. Gir konkrete råd og tips om riktig arbeidspraksis for å unngå helseskader på grunn av kjemikalier ved arbeid i bilskadeverksted.

Sprøytepåføring av lakkprodukter kan medføre fare. Hensikten med denne veiledningen er å sikre et godt arbeidsmiljø slik at farer unngås. Veiledningen tar for seg de viktigste krav som stilles til moderne sprøyte- / tørkekabin til bruk i billakkeringsverksteder og til drift av slike kabiner. Veiledningen omtaler også forbehandlingssoner og miljøtelt.

Veiledningen er rettet mot leverandører av lakkeringskabiner, billakkeringsverksteder og andre som har behov for kunnskap om billakkeringskabiner. Den er også ment å være til hjelp for tilsynsorganene. Veiledningen gir en oversikt over de regler som gjelder og i noen utstrekning hvordan disse skal tolkes.

Veiledningen er utarbeidet av NBF i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av lakkeringskabiner. Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.

Veiledningen kan lastes ned her.

 

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring