Søk

Veiledning om lakkblanderom

Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes.

Utarbeidet av NBF i januar 2000 og revidert i oktober 2008. Prosjektet er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.

Blanding av lakkprodukter kan medføre fare. Hensikten med denne veiledningen er å sikre et godt arbeidsmiljø slik at farer unngås. Veiledningen tar for seg myndighetenes krav til lakkblanderom. Veiledningen er primært tenkt brukt ved planlegging og prosjektering av nye lakkblanderom. Den bør imidlertid også brukes i bedriftens systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som grunnlag for å vurdere risiko i et eksisterende lakkblanderom.


Veiledningen gir en oversikt over de regler som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes. Veiledningen er laget i samarbeid med Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Produkt- og elektristetstilsynet. Den er i overensstemmelse med disse tilsynsorganers krav til sikkerhet. Veiledningen gir således ikke bare retningslinjer for lakkeringsverksteder og spesialfirmaene som lakkeringsverkstedene bruker til å prosjektere lakkblanderom. Den er også ment å være retningsgivende for de lokale tilsynsorganer.


Veiledningen er utarbeidet for Norges Bilbransjeforbund av en prosjektgruppe bestående av representanter for tilsynsorganene og bransjen. Bjørn G. Larsen (Alpha Consult AS) har vært leder for prosjektet. NHOs arbeidsmiljøfond har gitt økonomisk støtte til veiledningen. Veieldningen kan lastes ned her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring