Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • Oppfølging av sykefravær

  Her finner du nyttige skjemaer, lenker og informasjon for å følge opp sykmeldte.

 • Seniorpolitikk

  Her finner du relevant informasjon innen seniorpolitikk.

 • Akan kompetansesenter

  Akan hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

 • NAV digitaliserer sykefraværsoppfølgingen

  NAV digitaliserer sykefraværsoppfølgingen og endringer i håndteringen av aktivitetskravet for sykmeldte, kravene er de samme.

 • Eksponeringsregister

  Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31 stiller krav om å føre register over arbeidstakere som er eksponert for visse helseskadelige forhold.

 • Overflatebehandling og lakkering på metall kan skade helsa

  Overflatebehandling og lakkering kan være forbundet med helserisiko. Dette fordi arbeidsoperasjonene kan innebære eksponering for isocyanater, epoxy, nanopartikler, støv og løsemidler.

 • Veileder for bestilling av Bedriftshelsetjeneste (BHT)

  Bilbransjen er en bransje med mange utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet, det er derfor pålagt bransjen å ha skriftlig avtale med en bedriftshelsetjeneste for å sikre et godt HMS-arbeid. Det er næringskoden "Vedlikehold og reparasjon av motorvogn" som er underlagt plikten til å ha avtale med Bedriftshelsetjeneste.

 • Ringer I Vannet

  En ny måte å tenke rekruttering. Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft, og er samtidig et vesentlig bidrag til et inkluderende arbeidsliv.

 • Medarbeiderundesøkelse

  Ta vare på bedriftens viktigste ressurs. Er det hensiktsmessig å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse? -Og hvordan gjør man det?

 • Filmer om IA

  Her finner du Idébankens filmer, som handler om sentrale temaer i IA-arbeidet.

 • Oppfølging av sykmeldte

  Ny IA-avtale - forenklet og forbedret for bedriftene

  Lovendring som følge av ny IA -avtale trer i kraft 1.juli 2014. Da vil de nye reglene for oppfølging av sykmeldte tre i kraft, i tillegg til en ny forskrift om Forebygging og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo