Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • Sykefravær

  Det totale sykefraværet for NHO bedrifter var i 4. kvartal 2017 på 5,7 prosent, som gir en økning på 0,6 prosent fra 4. kvartal 2017. Snitt for hele 2017 var på 5,5 prosent.

 • Er du klar for å motta digital sykmelding?

  Fra 15. januar 2018 innføres digital sykmelding som standard i hele Norge, og alle arbeidsgivere må være forberedt på å ta imot digital sykmelding. Den ansatte kan velge om de vil sende inn sykmeldingen digitalt. Sjekk innboksen i Altinn og gi tilganger til de i bedriften som trenger det.

 • Oppfølging av sykefravær

  Her finner du nyttige skjemaer, lenker og informasjon for å følge opp sykmeldte.

 • Seniorpolitikk

  Her finner du relevant informasjon innen seniorpolitikk.

 • Akan kompetansesenter

  Akan hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

 • Eksponeringsregister

  Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31 stiller krav om å føre register over arbeidstakere som er eksponert for visse helseskadelige forhold.

 • Veileder for bestilling av Bedriftshelsetjeneste (BHT)

  Bilbransjen er en bransje med mange utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet, det er derfor pålagt bransjen å ha skriftlig avtale med en bedriftshelsetjeneste for å sikre et godt HMS-arbeid. Det er næringskoden "Vedlikehold og reparasjon av motorvogn" som er underlagt plikten til å ha avtale med Bedriftshelsetjeneste.

 • Ringer I Vannet

  En ny måte å tenke rekruttering. Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft, og er samtidig et vesentlig bidrag til et inkluderende arbeidsliv.

 • Medarbeiderundesøkelse

  Ta vare på bedriftens viktigste ressurs. Er det hensiktsmessig å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse? -Og hvordan gjør man det?

 • Filmer om IA

  Her finner du Idébankens filmer, som handler om sentrale temaer i IA-arbeidet.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring