Søk

Er du klar for å motta digital sykmelding?

Fra 15. januar innføres digital sykmelding som standard i hele Norge, og alle arbeidsgivere må være forberedt på å ta imot digital sykmelding. Sjekk innboksen i Altinn og gi tilganger til de i bedriften som trenger det.

Du kan lese mer om digital sykmelding på Arbinn.nho.no, NHOs nettportal for HMS og arbeidsgiverspørsmål.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo