Søk

NAV digitaliserer sykefraværsoppfølgingen

NAV digitaliserer sykefraværsoppfølgingen og endringer i håndteringen av aktivitetskravet for sykmeldte, kravene er de samme.

Fra september 2016 kan en del sykmeldte arbeidstakere motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren sin. Arbeidsgiveren mottar sykmeldingen i innboksen i Altinn.

Foreløpig er det frivillig om den sykmeldte benytter denne muligheten eller heller sender inn del C på papir slik som før. Slik det er nå er ordningen best tilpasset små og mellomstore virksomheter. Bedrifter som ikke kan motta sykemeldinger digitalt må instruere sine ansatte om det.

Videre oppfølging fra NAV vil skje via SMS og e-post.

For mere informasjon se:

www.nav.no/digitalsykmelding

Deler av sykmeldingen er digitalisert

Krav til aktivitetsplikt er som tidligere

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo