Søk

Oppfølging av sykefravær

Her finner du nyttige skjemaer, lenker og informasjon for å følge opp sykmeldte.

Sykefraværet i Norge er kostbart, derfor har partene i arbeidslivet inngått en avtale om å redusere dette. Bilbransjen har et samlet sykefravær som ligger noe under NHOs snitt. Generelt er det slik at godt arbeidsmiljø og trivsel bidrar til et lavere fravær. Tilrettelegging av arbeidsplassen for å hindre sykdom/ skader, samt tilrettelegging av arbeid når evt. skader har oppstått, er også viktige faktorer for å hold folk mest mulig i arbeid. Aktivt, planmessig arbeid mot sykefravær er lønnsomt både for bedriften og samfunnet.

  • Nyttig veiledning og praktiske verktøy for arbeidsgivere

  • For IA-bedrifter kan NAV Arbeidslivssenter bistå, også med gratis kurs.

  • 2016 kan en del sykmeldte arbeidstakere motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren sin. Arbeidsgiveren mottar sykmeldingen i innboksen. Les mer her.

  • Den sykemeldte kan selv friskmelde seg selv, men må gi beskjed til arbeidgiver og NAV, les mer her.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo