Søk

Sterkere lut mot useriøse aktører

Vegdirektoratet har opprettet en egen seksjon for å arbeide mot kriminalitet. Dette er et tiltak vi har stor tro på. Målrettet innsats mot useriøse aktører vil kunne utgjøre en forskjell i kampen mot useriøse aktører.

Du kan lese mer om den nye krimenheten her.  

Tips om useriøse kan du sende til krimtips@vegvesen.no.

NBFs arbeid for å styrke myndighetenes arbeid mot useriøse aktører har vart lenge. Vårt budskap har vært enkelt:

  • Tilsynene må prioritere de useriøse aktørene i sin virksomhet.
  • Bransjen vet i stor grad hvem de er. Tiltak kan derfor målrettes.
  • Tilsynene må få sanksjonsmidler som er kraftfulle nok til at useriøse aktører fjernes fra markedet.

Vinteren 2012/2013 gjennomførte vi møter med politisk ledelse i departementene som hadde ansvar for tilsyn rettet mot Bilbransjen. I januar 2013 ble det avholdt møte i Samferdselsdepartementet, der var også Vegdirektoratet tilstede. Det kom ingen avklaringer i møtet. Men noen måneder senere presenterte Vegdirektoratet sin plan for å bedre trafikksikkerheten på veien 2014-2017. Der står det blant annet:

  • Statens vegvesen skal prioritere tilsyn der sannsynligheten for avvik er størst.
  • Statens vegvesen vil foreta en gjennomgang av tilsynsregelverket med sikte på å innføre bedre og mer hensiktsmessige hjemler for tilsynet, herunder vurdere mer effektive reaksjons- og sanksjonsmidler.

I møte med Vegdirektoratet fikk NBF bekreftet at det handlet om å prioritere de useriøse aktørene og få sanksjonsmidler som hadde effekt.

NBF har jevnlige møter med Vegdirektoratet, og med Vegdirektøren. Temaet ble tatt opp ved hver anledning.

Derfor er det svært positivt at Vegdirektoratet nå viser ambisjoner i kampen mot aktører som driver useriøst. En egen seksjon vil si at det legges ned betydelige midler, og seksjonen vil bestå av mange mennesker med bred kompetanse. Dette vil gi resultater.

Arbeidet har tatt tid, men NBF har stor tro på at Vegdirektoratet nå virkelig vil gjøre en innsats for fjerne de som driver useriøst.

Dette er viktig. Det er umulig for et seriøst firma å konkurrere på pris mot et useriøst firma som kutter svinger på alle områder. Ikke betaler de skatter og avgifter, ikke investerer de i utstyr og kompetanse og folka som arbeider der får ofte ikke lønna de har krav på.

Nå er vi der hvor myndigheten viser ambisjoner om å brette opp ermene og virkelig ta tak i kriminaliteten innenfor bransjen. Det er svært spennende og positivt. NBF ønsker å bidra, og vil være en bidragsyter for Vegdirektoratet.   

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring