OVERSIKT LOKALFORENINGER

NBF er representert i hele landet gjennom våre 22 lokalforeninger. De bidrar med faglig kompetanse og lokalkunnskap, og rådgir og hjelper deg i ditt nærområde.

Lokalforeningene er selvstendige enheter, med egne styrer og egne aktiviteter. Foreningene jobber med saker som opptar dem lokalt og bidrar sterk til at NBF har de riktige sakene på sin agenda. Det er derfor avgjørende at medlemmene deltar i den lokale og regionale aktiviteten.

Våre medlemmer er også medlem av en lokalforening. Ta kontakt med din lokalforening, for å holde deg oppdatert om aktiviteter i din region.

Lokalforening Styreleder Kontaktperson

Aust-Agder Bilbransjeforening

Tlf: 38618095
Postadresse:
Postboks 1604 Stoa
4857 ARENDAL
Besøksadresse:

Styreleder
Dag Rekdal
E-post: dag@ok-bilfag.no
Tlf:
Mobil: 91311725

Kontaktperson
Dag Rekdal
E-post: dag@ok-bilfag.no
Tlf:
Mobil: 91311725

Bergen og Omegn Bilbransjeforening

Tlf: 55 23 55 60
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns Gate 27

Kontaktperson

E-post:
Tlf:
Mobil:

Buskerud Bilbransjeforening

Tlf: 22 54 21 00
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns Gate 27

Styreleder
Cato Leine
E-post: cato@drammen-karosseri.no
Tlf: 32246780
Mobil: 90791297

Kontaktperson
Petter Spiten
E-post: petter.spiten@volmax.no
Tlf: 32772450
Mobil: 90051166

Finnmark Bilbransjeforening

Tlf: 78942290
Postadresse:
Postboks 164
9811 VADSØ
Besøksadresse:
Tolbugata 1

Kontaktperson

E-post:
Tlf:
Mobil:

Glåmdal Bilbransjeforening

Tlf:
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns gate 27

Styreleder
Reidar Bekken
E-post: rb@sulland.no
Tlf: 62821301
Mobil: 90787891

Gudbrandsdal Bilbransjeforening

Tlf: 61292580
Postadresse:
Postboks 68
2639 VINSTRA
Besøksadresse:

Styreleder
Bjørn Arne Branden
E-post: bjorn-arne@lhmrbil.no
Tlf: 61292580
Mobil: 46828631

Kontaktperson
Ole Widme
E-post: ole@gr.no
Tlf: 61292580
Mobil: 90140903

Hedmark Bilbransjeforening

Tlf:
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns gate 27

Kontaktperson

E-post:
Tlf:
Mobil:

Helgeland Bilbransjeforening

Tlf: 75504100
Postadresse:
Postboks 343
8001 BODØ
Besøksadresse:
Sandgata 5

Styreleder
Geir Flostrand
E-post: geir.flostrand@jak.no
Tlf:
Mobil: 90831534

Kontaktperson
Ole Henrik Hjartøy
E-post: ole.henrik.hjartoy@nho.no
Tlf: 75504100
Mobil: 90588345

Nord-Rogaland Bilbransjeforening

Tlf: 22 54 21 00
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns Gate 27

Kontaktperson

E-post:
Tlf:
Mobil:

Nordmøre og Romsdal Bilbransjeforening

Tlf: 71572800
Postadresse:
Postboks 2115
6402 MOLDE
Besøksadresse:
Fannestrandsveien 70

Kontaktperson

E-post:
Tlf:
Mobil:

Nordre Nordland Bilbransjeforening

Tlf: 99350092
Postadresse:
Postboks 343
8001 BODØ
Besøksadresse:
Sandgata 5

Styreleder
Kåre Dybfest
E-post: kaare.dybfest@bodoe.toyota.no
Tlf: 75529136
Mobil: 99350092

Kontaktperson
Ole Henrik Hjartøy
E-post: ole.henrik.hjartoy@nho.no
Tlf: 99350092
Mobil: 90588345

Oslo og Akershus Bilbransjeforening

Tlf: 22 54 21 00
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns Gate 27

Styreleder
Jarle Viuls
E-post: jarle.viuls@bos.no
Tlf:
Mobil: 90039210

Rogaland Bilbransjeforening

Tlf: 22 54 21 00
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns Gate 27

Kontaktperson

E-post:
Tlf:
Mobil:

Sogn og Fjordane Bilbransjeforening

Tlf: 90993445
Postadresse:
Postboks 491
6801 FØRDE
Besøksadresse:

Kontaktperson
Odd Arild Dale
E-post: oad@opusas.no
Tlf: 57829903
Mobil: 91247880

Sunnmøre Bilbransjeforening

Tlf: 70101400
Postadresse:
Postboks 678
6001 ÅLESUND
Besøksadresse:
Lerstadvegen 13

Kontaktperson
Magne Skudal
E-post: magne.skudal@nho.no
Tlf: 70155091
Mobil: 95217680

Telemark Bilbransjeforening

Tlf:
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns gate 27

Styreleder
Erik Christian Wang
E-post: Erik.Christian.Wang@grenland-bilservice.no
Tlf: 35900335
Mobil: 97096033

Troms Bilbransjeforening

Tlf: 22542100
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns gate 27

Styreleder
Ole-Johnny Pettersen
E-post: salgsavdeling@autonordas.no
Tlf:
Mobil: 91636244

Kontaktperson
Sten Magne Andreassen
E-post: sma@bokas.no
Tlf: 99159155
Mobil:

Trøndelag Bilbransjeforening

Tlf:
Postadresse:
Postboks 1473
7444 TRONDHEIM
Besøksadresse:
Jakobslivegen 84

Styreleder
Bjørn Krogstad
E-post: bjorn.krogstad@strandveienauto.no
Tlf: 73918975
Mobil: 90097904

Kontaktperson
John Wold
E-post: john.wold@bilcentrum.no
Tlf: 73918975
Mobil: 92641094

Vest-Agder Bilbransjeforening

Tlf: 22542100
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns gate 27

Styreleder
Terje Jochumsen
E-post: terje.jochumsen@moller.no
Tlf:
Mobil: 90023319

Vestfold Bilbransjeforening

Tlf:
Postadresse:
Postboks 2227
3255 LARVIK
Besøksadresse:
Hoffsgate 6

Styreleder
Paul Bergh
E-post: prb@bos.no
Tlf:
Mobil: 92244330

Kontaktperson
Tom Solum
E-post: solum@okbv.no
Tlf:
Mobil: 92227176

Vestoppland Bilbransjeforening

Tlf: 61140532
Postadresse:
Postboks 75
2801 GJØVIK
Besøksadresse:

Styreleder
Øyvind Elnæs
E-post: oyvind.elnes@sullandbil.no
Tlf: 61140532
Mobil: 90880984

Østfold Bilbransjeforening

Tlf: 69104488
Postadresse:
Trøskenveien 36
1708 SARPSBORG
Besøksadresse:
Trøskenveien 36

Kontaktperson
Bård I. Ileby
E-post: ileby@bilfagostfold.no
Tlf: 69104488
Mobil: 97073991
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo