OVERSIKT LOKALFORENINGER

NBF er representert i hele landet gjennom våre 21 lokalforeninger. De bidrar med faglig kompetanse og lokalkunnskap, og rådgir og hjelper deg i ditt nærområde.

Lokalforeningene er selvstendige enheter, med egne styrer og egne aktiviteter. Foreningene jobber med saker som opptar dem lokalt og bidrar sterk til at NBF har de riktige sakene på sin agenda. Det er derfor avgjørende at medlemmene deltar i den lokale og regionale aktiviteten.

Våre medlemmer er også medlem av en lokalforening. Ta kontakt med din lokalforening, for å holde deg oppdatert om aktiviteter i din region.

Lokalforening Styreleder Kontaktperson

Aust-Agder Bilbransjeforening

Tlf: 38618095
Postadresse:
Postboks 1604 Stoa
4857 ARENDAL
Besøksadresse:

Styreleder
Dag Rekdal
E-post: dag@ok-bilfag.no
Tlf:
Mobil: 91311725

Kontaktperson
Dag Rekdal
E-post: dag@ok-bilfag.no
Tlf:
Mobil: 91311725

Bergen og Omegn Bilbransjeforening

Tlf: 22542100
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns Gate 27

Styreleder
Geir Soltveit
E-post: geir.soltveit@motorforum.no
Tlf:
Mobil: 93232458

Kontaktperson
Stig Morten Nilsen
E-post: smn@nbf.no
Tlf:
Mobil: 91177890

Buskerud Bilbransjeforening

Tlf: 22 54 21 00
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns Gate 27

Styreleder
Cato Leine
E-post: cato@drammen-karosseri.no
Tlf: 32246780
Mobil: 90791297

Kontaktperson
Tor Simonsen
E-post: tor.simonsen@nbf.no
Tlf: 32246780
Mobil: 982 23 823

Finnmark Bilbransjeforening

Tlf: 78942290
Postadresse:
Postboks 164
9811 VADSØ
Besøksadresse:
Tolbugata 1

Styreleder
Lasse Karlsen
E-post: lasse.karlsen@starautoco.no
Tlf:
Mobil: 910 05 024

Kontaktperson
Siren Storli
E-post: siren.storli@nho.no
Tlf: 78942290
Mobil: 909 44 127

Gudbrandsdal Bilbransjeforening

Tlf: 61292580
Postadresse:
Postboks 68
2639 VINSTRA
Besøksadresse:

Styreleder
Bjørn Arne Branden
E-post: bjorn-arne@lhmrbil.no
Tlf: 61292580
Mobil: 46828631

Kontaktperson
Ole Widme
E-post: ole@gr.no
Tlf: 61292580
Mobil: 90140903

Hedmark Bilbransjeforening

Tlf: 22 54 21 00
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns gate 27

Styreleder
Henry Kirkfjell
E-post: henry.kirkfjell@bos.no
Tlf:
Mobil: 918 38 123

Kontaktperson
Knut Martin Breivik
E-post: knut.martin.breivik@nbf.no
Tlf:
Mobil: 91546120

Helgeland Bilbransjeforening

Tlf: 75504100
Postadresse:
Postboks 343
8001 BODØ
Besøksadresse:
Sandgata 5

Styreleder
Geir Flostrand
E-post: geir.flostrand@jak.no
Tlf:
Mobil: 90831534

Kontaktperson
Ole Henrik Hjartøy
E-post: ole.henrik.hjartoy@nho.no
Tlf: 75504100
Mobil: 90588345

Nord-Rogaland Bilbransjeforening

Tlf: 22 54 21 00
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns Gate 27

Kontaktperson
Erik Lillejord
E-post: erl@nbf.no
Tlf: 22 54 21 00
Mobil: 958 42 632

Nordmøre og Romsdal Bilbransjeforening

Tlf: 71572800
Postadresse:
Postboks 2115
6402 MOLDE
Besøksadresse:
Fannestrandsveien 70

Styreleder
Bent Erik Heimen
E-post: bent.erik.heimen@brages.no
Tlf:
Mobil: 97615285

Kontaktperson
Bent Erik Heimen
E-post: bent.erik.heimen@brages.no
Tlf:
Mobil: 97615285

Nordre Nordland Bilbransjeforening

Tlf: 99350092
Postadresse:
Postboks 343
8001 BODØ
Besøksadresse:
Sandgata 5

Styreleder
Kåre Dybfest
E-post: kaare.dybfest@bodoe.toyota.no
Tlf: 75529136
Mobil: 99350092

Kontaktperson
Ole Henrik Hjartøy
E-post: ole.henrik.hjartoy@nho.no
Tlf: 99350092
Mobil: 90588345

Oslo og Akershus Bilbransjeforening

Tlf: 22 54 21 00
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns Gate 27

Styreleder
Jarle Viuls
E-post: jarle.viuls@bos.no
Tlf:
Mobil: 90039210

Kontaktperson
Stig Morten Nilsen
E-post: smn@nbf.no
Tlf:
Mobil: 91 17 78 90

Rogaland Bilbransjeforening

Tlf: 22 54 21 00
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns Gate 27

Styreleder
Kjell Arild Egeland
E-post: kjell.arild.egeland@auto2000.no
Tlf:
Mobil: 90570446

Kontaktperson
Egil Steinsland
E-post: egil.steinsland@nbf.no
Tlf:
Mobil: 994 85 268

Sogn og Fjordane Bilbransjeforening

Tlf: 90993445
Postadresse:
Postboks 491
6801 FØRDE
Besøksadresse:

Styreleder
Odd Arild Dale
E-post: oad@opusas.no
Tlf: 57829903
Mobil: 91247880

Kontaktperson
Odd Arild Dale
E-post: oad@opusas.no
Tlf: 57829903
Mobil: 91247880

Sunnmøre Bilbransjeforening

Tlf: 70101400
Postadresse:
Postboks 678
6001 ÅLESUND
Besøksadresse:
Lerstadvegen 13

Styreleder
Geir Vatnehol
E-post: geir.vatnehol@bos.no
Tlf: 70101400
Mobil: 48032700

Kontaktperson
Magne Skudal
E-post: magne.skudal@nho.no
Tlf: 70155091
Mobil: 95217680

Telemark Bilbransjeforening

Tlf:
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns gate 27

Styreleder
Erik Christian Wang
E-post: Erik.Christian.Wang@grenland-bilservice.no
Tlf: 35900335
Mobil: 97096033

Kontaktperson
Tore Rylander
E-post: tore.rylander@nbf.no
Tlf:
Mobil: 91868830

Troms Bilbransjeforening

Tlf: 22542100
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns gate 27

Styreleder
Ole-Johnny Pettersen
E-post: salgsavdeling@autonordas.no
Tlf:
Mobil: 91636244

Kontaktperson
Stig Morten Nilsen
E-post: stig.morten.nilsen@nbf.no
Tlf: 22542100
Mobil: 91177890

Trøndelag Bilbransjeforening

Tlf:
Postadresse:
Holsvegen 59
2647 SØR-FRON
Besøksadresse:
Holsvegen 59

Styreleder
Rune Wang-Henrichsen
E-post: rune@nardobil.no
Tlf:
Mobil: 92 81 90 00

Kontaktperson
Knut Brandrud
E-post: knut.brandrud@maskinagentur.no
Tlf:
Mobil: 917 42 801

Vest-Agder Bilbransjeforening

Tlf: 22542100
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns gate 27

Styreleder
Terje Jochumsen
E-post: terje.jochumsen@moller.no
Tlf:
Mobil: 90023319

Kontaktperson
Henrik O. Melsom
E-post: henrik.melsom@nbf.no
Tlf: 22542100
Mobil: 98223812

Vestfold Bilbransjeforening

Tlf: 22 54 21 00
Postadresse:
Postboks 5486 Majorstuen
0305 OSLO
Besøksadresse:
Middelthuns gate 27

Styreleder
Paul Bergh
E-post: prb@bos.no
Tlf:
Mobil: 92244330

Kontaktperson
Tore Rylander
E-post: tore.rylander@nbf.no
Tlf:
Mobil: 918 68 830

Vestoppland Bilbransjeforening

Tlf: 957 44 902
Postadresse:
c/o Per Ivar Ruud Dalborgen terrasse 1
2817 GJØVIK
Besøksadresse:
c/o Per Ivar Ruud Dalborgen terrasse 1

Styreleder
Per Ivar Ruud
E-post: Per.ivar.ruud@bos.no
Tlf: 61140532
Mobil: 957 44 902

Kontaktperson
Per Ivar Ruud
E-post: per.ivar.ruud@bos.no
Tlf: 61140532
Mobil: 957 44 902

Østfold Bilbransjeforening

Tlf: 69104488
Postadresse:
Trøskenveien 36
1708 SARPSBORG
Besøksadresse:
Trøskenveien 36

Styreleder
Hermod Johnsen
E-post: hermod.johnsen@rsabil.no
Tlf:
Mobil: 90159508

Kontaktperson
Bård I. Ileby
E-post: ileby@bilfagostfold.no
Tlf: 69104488
Mobil: 97073991
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring