Effektiv drift og kundebehandling på verkstedet

Dagens bilbrukere (er begrepet bileier i ferd med å forsvinne med økende andel leasing/privatleie?) har forventninger til at bilbransjen skal tilpasse seg den teknologiske hverdag. Nye biler er oppkoblede og følger selv med på "helsetilstanden", men er vi i bransjen like digitale i hverdagen?


Foto: Pixabay.com

Kundene har forventning om lavterskel booking av service per smarttelefon med tilhørende transparent tilbakemelding om pris, levering og hentetidspunkt. Samtidig ønsker de effektive, sømløse verkstedbesøk og helst så få av dem som mulig.

Det mest effektive da er kanskje at mekaniker/tekniker står i direkte kontakt med kunden? Dette konseptet har Bertel O. Steen rendyrket. På Servicemarked18 kan du høre servicemarkedsdirektør Stian Helle fortelle om denne satsningen, mens Hans-Petter Nygård-Hansen forteller om den digitale kundereisen. 

Likeledes er effektiv drift og mersalg en nøkkel for lønnsomhet i et stadig mer presset servicemarked.

Disse temaene med flere tas opp på Servicemarked18 som arrangeres 9. og 10. oktober. Her presenterer sentrale aktører i bransjen digitaliserte løsninger for økt kundetilfredshet og bedret verksteddrift.

Se programmet for Servicemarked18 her >

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring