Har du som medlem i NBF en tvist med en forbrukerkunde, og denne tvisten ikke lar seg løse på minnelig vis, så kan Klagenemnda for bilsaker være et godt alternativ til behandling i andre klageinstanser/rettslige instanser.

Klagenemnda for bilsaker er opprettet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) i samarbeid med bileierorganisasjonene KNA (Kongelig Norsk Automobilklubb), MA- rusfri trafikk og NAF (Norges Automobil-Forbund).

Klagenemnda består av seks medlemmer, tre fra bilbransjen og en fra hver av de tre organisasjonene, som avgjør sakene på grunnlag av de innsendte opplysningene. Medlemmene i nemnda har lang og god teknisk kompetanse og omfattende bransjekunnskap. I tillegg møter to faste advokater, en som er tilknyttet bileierorganisasjonene og en fra NBF. Advokatene veileder i juridiske problemstillinger og skriver avgjørelsene basert på konklusjonen nemnda kommer frem til.

Hvordan klage?

For medlemmer i NBF og forbrukerkunder som har kjøpt bruktbil og som ikke er medlem av en bileierorganisasjon finnes det et eget klageskjema som skal sendes til NBF.

For medlemmer i en av bileierorganisasjonen foreligger det et annet skjema som skal sendes til NAF, som har sekretariatet for Klagenemnda for bilsaker.

Det er viktig at skjemaet fylles ut så fullstendig som mulig, og at det vedlegges dokumentasjon som du mener vedrører saken og gir nemnda et grunnlag for å fatte en beslutning.

En forutsetning for å kunne klage saken inn for nemnda, er at dere har mottatt reklamasjon fra forbrukeren, og at det er gitt endelig avslag i saken.

Vilkår for å kunne bringe en sak inn for nemnda er at forbrukeren er medlem i en av de tre bilorganisasjonene og at verkstedet/forhandleren er medlem i NBF. Unntak gjelder for kjøp av bruktbil, da det ikke kreves at forbrukeren er medlem i en av bileierorganisasjonene. Både medlemmer av bileierorganisasjonene og medlemmer av NBF kan bringe saker inn for nemnda.

Klagegebyr er kr 500,- som betales direkte til Klagenemnda for bilsaker. Kontonummeret finner du på klageskjemaet.

Se også vedtektene for Klagenemnda for bilsaker.