Nettkurs Trygg kjemikaliebruk. Kursdel 1. Kurset er delt opp i 2+2+3 timer.

  • 19. apr 2023Kl. 09.00–11.00
  • Medlemspris NBF: kr 5000,- Kurset er fritatt MVA Ikke medlem i NBF: pris kr 6500,- Kurset er fritatt MVA
  • Påmeldingsfrist 31. mars 2023

For alle - både dere som selv håndterer og dere som har ansvar for ansatte som håndterer kjemikalier.

Ved påmelding er du knyttet til alle tre kursene. Man kan ikke melde seg på kun ett kurs. Påmelding til kursene gjøres i lenken på kurs 1.

Som arbeidsgiver plikter du å sikre opplæring for ansatte i bl.a. bruk av kjemikalier, sikkerhetsdatablad, stoffkartotek og verneutstyr. Gjennom en blanding av forelesning, dialog og praktiske øvelser i disse kursene vil dette kravet dekkes, og det viktigste av alt, en lærer hvordan en kan gjøre arbeidsplassen tryggere for seg selv og sine kollegaer.

Fordeler med nettkurs er at dette er lett tilgjengelig, trenger ikke bruke tid eller penger til å reise/overnatte, samt at det er et miljøvennlig alternativ. 

Pakken består av 3 kurs som tas etter hverandre. Siden det er et nettkurs har vi delt opp kurset i tre, som tas en dag i uken, tre påfølgende uker.

For å få fullt kursbevis må en delta på alle delene. Les mer om delene av kurset nedenfor.

Kursdel 1. Kjemikaler og iboende farer
19. april kl 09-11

Kursdel 2. Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek
26. april kl. 09-11

Kursdel 3. Innføring i trygg kjemikaliehåndtering
3. mai kl. 08-11

Med forbehold om nok påmeldinger.

Praktisk informasjon:

En deltaker per oppkobling. Det er viktig at du bruker en PC med kamera og hodetelefoner under kurset. Dette for å forhindre feedback mellom mikrofon og høyttaler. Opptak av kurs er ikke tillatt. I forkant av kurset vil deltager motta en e-post med kursmateriell, lenke til nettkurs og en brukerveiledning for oppkobling. Denne vil bli sendt ut av Kiwa. Ved påmelding samtykker du at NBF oversender dine kontaktopplysninger til Kiwa. Kiwa vil kun benytte denne informasjonen i forbindelse med gjennomføring av denne kursserien.

Kursdel 1: Kjemikaler og iboende farer (CLP-forskriften i praksis)

Varighet: 45 min *2

Deltagere: maks 15

Beskrivelse: Kurset lærer deg generelt om hvilke farer kjemikalier potensielt kan representere, og hvordan du identifiserer farene ved hvert enkelt kjemikalie på arbeidsplassen din.

Vi ser på ulike typer kjemikalier, typiske farer, hvordan du leser merkeetiketter og krav til emballasje.

Kursdel 2: Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek

Varighet: 45 min *2

Deltagere: maks 15

Beskrivelse: Et sikkerhetsdatablad består av 16 avsnitt, og for deg som håndterer kjemikalier er det ikke meningen du skal lese det fra A til Å.

I dette kurset vil vi se på hvilke avsnitt som er viktige for nettopp deg, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare. Du vil også lære hva et stoffkartotek er, og forstå viktigheten av å holde informasjon oppdatert.

Kursdel 3: Innføring i trygg kjemikaliehåndtering

Varighet: 45 min *3

Deltagere: maks 15

Beskrivelse: Kurset gir deg en generell innføring i trygg kjemikaliehåndtering. Her er din og dine kollegaers sikkerhet i fokus, og vi vil se på hvilke konkrete tiltak som må gjøres for å håndtere, lagre og avhende ulike kjemikalier trygt.

OBS: din påmelding vil gjelde alle tre kursene i denne serien. Det er ikke mulig å melde seg på kun ett eller to av kursene