• 4. okt 2024Kl. 09:00–14:30
  • Scandic Solsiden, Trondheim
  • NBF-medlem kr. 1.900,- Ikke NBF-medlem kr. 2.800,-
  • Påmeldingsfrist 5/9-2024

NBF inviterer til kurs i "Sikkert arbeid på el- og hybridkjøretøy" inkludert førstehjelp og praktisk trening på HLR og bruk av hjertestarter.

Påmelding kommer!
mekanikere på bilverksted

Foto: NTB

Elektrikere har krav til årlig å gjennomføre et FSE-kurs, dette kravet omfatter ikke bilmekanikere da en elbil ikke sees på som et elektrisk anlegg, selv om det er høyere spenning i en bil.  
 
Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte har kompetanse til å vurdere risiko- og håndtere farene som kan oppstå. Dette kravet ligger både i Verkstedforskriften og i Arbeidsmiljøloven. 
  
Vi inviterer derfor til kurs slik at dere kan sikre at ansatte har en trygg dag på jobb. 
Med vår leverandør Blostrupmoen får dere nå mulighet til å delta på det beste kurset for vår næring, som er skreddersydd i henhold til risikoen det er å jobbe med og rundt el- og hybridbiler. 
 
Blostrupmoens kurs i sikkert arbeid på el- og hybridkjøretøy gir deg kunnskapen du trenger for å redusere sannsynligheten for alvorlige ulykker og som lærer deg hvordan du skal opptre dersom ulykken inntreffer. 
 
Kurset er for alle som jobber med og rundt el- og hybridkjøretøy og som er i kontakt med mer enn 48V elektriske anlegg. 
 
Kurset inneholder også førstehjelp rettet mot typiske skader vi kan oppleve i bilbransjen, men også generell førstehjelp man også har nytte av "hjemme".   

Mer informasjon om dette kurset finner du på https://blostrupmoen.no/nbf/