Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Digitalt frokostmøte for NBFs medlemsbedrifter "Hvilke tidligere skader krever egentlig loven at selger opplyser om?"

  • 3. mar 2021Kl. 09:00–10:00
  • Kun for NBF-medlemmer Gratis

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

En relativt stor andel av henvendelsene NBF-advokatene får gjelder kundeklager over tidligere skader på bilen. Før kjøpet har ikke forhandleren opplyst om dette. Når kunden etter kjøpet finner ut at det har vært skader på bilen, kan det skape konflikt.

Kunden hevder at dette er brudd på opplysningsplikten og krever heving eller prisavslag. Hvilke tidligere skader krever egentlig loven at selger opplyser om? Dette er temaet NBF-advokat Anna E. Nordbø skal snakke om på det digitale frokostmøtet 3. mars.

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.