Innhold

Digitalt frokostmøte for NBFs medlemsbedrifter "Lønnsoppgjøret"

  • 5. mai 2021, Kl. 09:00–10:00
  • Kun for NBF-medlemmer Gratis

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

I dagens frokostmøte går vi mer detaljert igjennom hva som ble det sentrale resultatet mellom LO og NHO samt mye mer om de lokale forhandlingene i bilbransjen.  

Foto: Thomas Brun/NTB/NBF. 

Du møter advokat og forhandlingssjef i NBF, Hans Tore Hagland. 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.