Innhold

Digitalt frokostmøte for NBFs medlemsbedrifter "NBFs samarbeidsavtale med OFV og presentasjon av de verktøy som er tilgjengelige for bruk i salgsarbeidet"

  • 12. mai 2021, Kl. 09:00–10:00
  • Kun for NBF-medlemmer Gratis

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

NBF har et løpende samarbeid med OFV AS (Opplysningsrådet for veitrafikken) der NBFs medlemmer tilbys bedre betingelser og gode rabattordninger på de ulike produktene fra OFV.

Tilgang til OFVs produkter gir deg både registreringsstatistikker og viktig informasjon om bilmarkedet, og med nye OFV Statistikk får du et helt nytt verktøy med mye mer data, unike rapporteringsmuligheter og et moderne grensesnitt. Ikke minst gir det mulighet til å få tak i helt konkrete leads i ditt marked.

Et annet nyttig produkt er OFV Kjøretøydata, hvor du bl.a. enkelt kan lage korrekt Miljøplakat som oppfyller alle krav. Energimerking er et krav til alle som stiller ut nye biler for salg, og skal gi informasjon om drivstofforbruk, utslipp, avgifter for CO2 og NOX samt energiforbruk. Miljøplakaten fra OFV er en tidsbesparende løsning, som med noen enkle tastetrykk sikrer deg korrekt energimerking av de nye bilene som er utstilt i salgshallen.

Meld deg på NBFs digitale frokostmøte 12. mai og få mer informasjon om produktene og fordelene i NBFs samarbeidsavtale med OFV.

Du møter NBFs fagsjef bilsalg, Tore Rylander og representanter for OFV. 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.