Innhold

NBF inviterer til politisk frokostmøte: Hva vil politikerne med bilen?

  • 14. apr 2021Kl. 09:00–10:00
  • Kun for NBF-medlemmer Gratis

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Stortinget behandler i disse dager to viktige saker for bilen og veitrafikken i Norge. Klimaplanen og Nasjonal transportplan vil vise retning. I tillegg er det nytt Stortingsvalg til høsten og partiene har begynt å vise hva de ønsker med bilen. Og ikke nok med det. Før det er valg skal regjeringen legge frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022.  

Hvordan er ståa? Blir det regjeringsskifte? Kommer MdG på vippen? Hva kan vi forvente fra politisk hold i årene som kommer? Mer bilfiendtlig politikk, fortsatt mva-fritak for elbil, økning av engangsavgift, kjøreforbud? Det er noen svar, men kanskje enda flere spørsmål. Uansett ser det ut til at flere partier ønsker å kjøre bilen rett inn i valgkampen… 

Hva mener du NBF bør arbeide for og imot?  

Velkommen til politisk frokostmøte 14. april. 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.