Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "Stortingsvalget 2021 - blir forutsigbarheten bedre nå?"

  • 15. sep 2021Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Valget 2021: Blir forutsigbarheten bedre nå?

Stemmene er talt, og vi har et nytt rødgrønt flertall på Stortinget. Jonas Gahr Støre vil bli statsminister. Alt ligger an til en flertallsregjering der Ap styrer med Sp og Sv. Hva vil det ha å si for bilpolitikken?

Det er på sin plass å gratulere valgvinnerne, og takke de som har styrt for innsatsen. Fredelige skifter av regjeringsmakt er demokratiets styrke. At valgtapere ønsker valgvinnerne lykke til, og valgvinnerne takker valgtaperne for innsatsen gjør det norske demokratiet enda sterkere.

Nå står vi foran noen uker med sonderinger og forhandlinger. En eventuell flertallsregjering må ha et grunnlag å styre utfra. I Norge er det vanlige å lage en regjeringserklæring. Valgnatten var Gahr Støre svært tydelig på at partiene skulle bruke den tiden de trengte. Men tradisjonelt har en ny regjering vært klar i midten av oktober.

Har du spørsmål send dem gjerne inn på forhånd til egil.steinsland@nbf.no. Du kan også stille spørsmål under møtet.


Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.