Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Digitalt frokostmøte for NBFs medlemsbedrifter: Nye krav til arbeidsgiver med egen pensjonskonto

  • 17. mar 2021Kl. 09:00–10:00
  • Kun for NBF-medlemmer Gratis

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Foto: Storebrand

I januar 2021 fikk 1,5 millioner nordmenn sin egen pensjonskonto. På denne kontoen samles all pensjon du har opptjent – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.

Med Egen Pensjonskonto flyttes mer ansvar over til arbeidsgiver og etableringen av «egen pensjonskonto» innebærer mange endringer for nesten alle ansatte i privat sektor. Med lovendringen vil alle pensjonsordninger for den ansatte automatisk samles hos bedriftens pensjonsleverandør. Lovforslaget innebærer dermed økt informasjonskrav til arbeidsgivere.

Målet med «egen pensjonskonto» er at pensjonspengene til den ansatte skal forvaltes mer effektivt, slik at den ansatte får mer pensjon for hver oppspart krone.

Men hva betyr endringen for den ansatte, næringslivet og deg som arbeidsgiver?

Norges Bilbransjeforbund ønsker å ruste sine medlemmer, og inviterer til frokostmøte utviklet i samarbeid med Storebrand (NHO Pensjon), vår foretrukne pensjonsleverandør.

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.