Innhold

Digitalt frokostmøte for NBFs medlemsbedrifter "Salg av bil for kunde"

  • 19. mai 2021, Kl. 09:00–10:00
  • Kun for NBF-medlemmer Gratis

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Når forhandleren skal hjelpe til med å selge kundens bil, er det viktig å være klar over hvilket ansvar forhandleren får. Blir forhandleren reklamasjonsansvarlig overfor kjøper av bilen? Dette temaet belyser NBFs advokat Anna E. Nordbø i frokostmøtet 19. mai. Advokat Nordbø tar for seg både kommisjonssalg og formidlingssalg, og gir nyttige tips til hvordan forhandleren kan innrette seg for å begrense sitt ansvar.

anna til bloggen.PNG

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.