Innhold

Digitalt frokostmøte for NBFs medlemsbedrifter "Ny bransjenorm for vurdering av unormal slitasje ved tilbakelevering av leasing- og leiebiler"

  • 21. apr 2021Kl. 09:00–10:00
  • Kun for NBF-medlemmer Gratis

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

NBF har sammen med representanter fra våre medlemsbedrifter, Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), Norges Automobil-Forbund (NAF) og Forbrukerrådet etablert en bransjenorm for vurdering av unormal slitasje ved tilbakelevering av leasing-/leiebil.

Forside bransjenorm til nyhetsbrev.jpg

Bransjenormen vil inngå som en del av leasingavtalen mellom leverandør, leasingselskap og leietaker, og regulerer hvilke krav som stilles til bilens tilstand ved tilbakelevering etter endt leasingperiode.

Bransjenormen er derfor svært viktig som en forventningsavklaring for leietaker, og gir både leverandør og leietaker en felles forståelse for hva som forventes av tilstanden på bilen ved tilbakelevering. Bransjenormen gir forutsigbarhet for partene og er et godt virkemiddel for å unngå overraskelser for leietaker og tidkrevende tvister mellom leverandør og leietaker.

Meld deg på NBFs digitale frokostmøte 21. april og få mer informasjon om lanseringen av den nye bransjenormen. Her møter du fagsjef bilsalg i NBF, Tore Rylander. 

tore til bloggen.PNG

 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.