Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "Bruk av årsprøvekjennemerker – følg regelverket og unngå at skilter blir inndratt ved tilsyn og kontroller"

  • 22. sep 2021Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Vi i NBF mottar jevnlig henvendelser fra våre medlemsbedrifter der man ved stikkprøvekontroller eller tilsyn fra Statens vegvesen har fått årsprøvekjennemerker inndratt fordi man ikke har fulgt gjeldende regelverk.  

De regelbruddene som gjøres er ofte gjengangere og er enkle å unngå, og ved å sette seg godt inn i regelverket og innføre gode rutiner er det enkelt å unngå regelbrudd med påfølgende risiko for sanksjoner.  

I vårt digitale frokostmøte onsdag 22. september vil vi se på de vanligste feilene som gjøres, og gi råd om hvordan man unngår risikoen for inndragelse av årsprøvekjennemerkene ved å innføre gode og enkle rutiner.


Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.