Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Digitalt frokostmøte for NBFs medlemsbedrifter "NBFs veileder for bruk av årsprøvekjennemerker"

  • 24. feb 2021Kl. 09:00–10:00
  • Kun for NBF-medlemmer Gratis

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Årsprøvekjennemerker er et viktig verktøy for alle i bilbransjen, og det er kritisk hvis man får prøvekjennemerkene inndratt fordi man bryter regelverket. I NBF får vi mange spørsmål knyttet til regelverket for bruk av årsprøvekjennemerker, og vår veileder tydeliggjør de viktigste kravene knyttet til de ulike bruksområdene.

Nå er veilederen oppdatert og kvalitetssikret av Statens vegvesen, der endringene som er kommet i takt med Statens vegvesens nye digitale løsninger er tatt inn i veilederen.

Ta med deg kaffekoppen og få nyttig informasjon om den oppdaterte veilederen, og unngå risikoen for å få prøvekjennemerkene inndratt ved tilsyn eller kontroll.           

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.