Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "Aktuelle skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i bilbransjen"

  • 27. okt 2021Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Temaet på kommende frokostmøte 27. oktober er "Aktuelle skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i bilbransjen". For å belyse dette temaet nærmere, har vi invitert inn tre spesialister innenfor områdene revisjon, merverdiavgift og skatt fra rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO. Gjennom en samtale rundt bordet vil vi belyse noen områder som er særlig aktuelle for bedrifter i bilbransjen.

Vi setter også av tid til spørsmål fra deltagerne på frokostmøtet.

NB! Videresend gjerne denne invitasjonen til regnskaps-/økonomiansvarlig i din bedrift!

 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.