Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "Dette må du vite om prøvetid"

  • 29. sep 2021Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Det er vanlig å avtale at første del av ansettelsesforholdet har en prøvetid.

Visste du imidlertid at det ikke er noen automatikk i at prøvetid gjelder for arbeidsforholdet? Og hva skjer dersom arbeidstakeren er fraværende i prøvetiden? Hvordan bruker arbeidsgiver prøvetiden best mulig? Er det forresten lavere terskel for oppsigelse i prøvetiden enn ellers? Advokat Line Marie Dolles vil i dette frokostmøtet gi svar på det du måtte lure på om prøvetid og korrigere noen uriktige oppfatninger som vi av erfaring vet dukker opp.


Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.